HZ. PEYGAMBER’İN (S.A) SADE HAYATI ÖRNEKLİĞİNDE AİLE

HZ. PEYGAMBER’İN (S.A) SADE HAYATI ÖRNEKLİĞİNDE AİLE

Birey açısından yaşadığımız yüzyılın en önemli olgularından biri ekonomidir. Bu olgu, kendini günümüz insanının hayatına adeta tek belirleyici olarak girmek suretiyle kendini hissettirmektedir. Ekonominin en belirgin amacı ihtiyaç güdüsünü tetikleyerek insanları tüketime sevk etmesidir. Tüketim kültürü insanları bütün yönleriyle kuşatmış durumdadır. Dolayısıyla bu kültür insanların sahip olduğu nimet, güzellik ve değer adına ne varsa hepsini tüketmektedir. Aile yapımız da bundan nasibini almıştır. Bu kuşatmadan kurtulmanın yolu ise sahip olduğumuz kültürel, ahlakî ve dinî değerlere yeniden dönmektir.

Referansları yerel, kültürel ve dini değerlere dayanan, günümüzde de gittikçe ön plana çıkan ve dini değerlerimize yakın olduğu görülen sade/yalın hayat pek çok kimse tarafından tercih edilen hayat tarzı olmuştur. Hatta sade hayat, Batı dünyasında bir hayat biçimi, bir hayata bakış tarzı, bir felsefe olarak geniş kitlelerce kabul gören bir akım haline gelmiştir. İşte İslam geleneğindeki aile yapısını belirlemede sade hayat açısından Hz. Peygamber’in (s.a) aile hayatını tanımaya, bilmeye ihtiyaç vardır. Dinî değerlerin taşıyıcısı konumunda olan peygamberler, gönderildikleri toplumlara her zaman örnek ve model olmuşlardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a) örnek kişiliğini ve aile yaşantısı bu yönüyle aile yapımızı oluşturmaya örneklik oluşturmuştur. Zira onun hayat tarzı ve aile yaşantısı neredeyse insan hayatının her yönünü ve alanını kuşatan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca onun hayatını bilmeden ve onun sahip olduğu değer ve vasıfları öğrenmeden dinimizi yaşamak, anlamak kültür ve geleneğimizden haberdar olmak mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a) söz, davranış ve uygulamalarıyla insanlık tarihine benzeri bulunmayan bir hayat tarzı oluşturmuş ve ortaya koymuştur. Aile hayatı yönüyle de Hz. Peygamber’in (s.a) örnek alınması onun bu yönlerini iyi bilmeye ve tanımaya bağlıdır.

Biz de bu tebliğimizde sade hayat açısından Hz. Peygamber’in (s.a) aile hayatını irdelemeye ve geleneğimize yansıyan yönlerini ortaya koymaya konuyla ilgili sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

İşte biz bu tebliğimizde bu gibi sorular cevap bağlamında ayrıca şu konuları inceleyeceğiz.

Hz. Peygamber’in (s.a) özel ve sosyal hayatında sadelik bağlamında aile hayatı üzerinde durularak sade hayat perspektifi, unsurları tespit edilmeye, ona götüren belirgin bazı özellikleri ayrı ayrı ele alınıp üzerinde durulacak, kültür ve geleneğimize yansıyan yönleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Bu ve buna benzer konular tebliğ sınırları çerçevesinde incelenmeye çalışılacak, varılan neticeler ve tespitler genel bir değerlendirme ile ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler:
, , ,
Yorumlar

Yazıya yorum yap

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish