KUR’ÂN-I KERİM’İN PEYGAMBER VE AİLESİ ÖZELİNDE VERDİĞİ TOPLUMSAL MESAJLAR

KUR’ÂN-I KERİM’İN PEYGAMBER VE AİLESİ ÖZELİNDE VERDİĞİ TOPLUMSAL MESAJLAR

KUR’ÂN-I KERİM’İN PEYGAMBER VE AİLESİ ÖZELİNDE VERDİĞİ TOPLUMSAL MESAJLAR
Dr. Öğrt. Üy. Burhan ATSIZ

Vahiy silsilesinin son halkası olan Kur’ân-ı Kerim, sosyal içerikli bir vahiy olması bakımından, kendi nevi şahsına münhasır özellikleri olan ve “Cahiliye” olarak adlandırdığı/tanımladığı toplum özelinden yola çıkarak evrensel ve yepyeni ahlâk temelli bir zihin inşâsı başlatmıştır. Bu bakımdan iletmek istediği mesajlar insan ve insan topluluklarını hedef alan sosyal içerikli bir muhtevaya sahiptir. Hukuk-İktisat başta olmak üzere, insanın sosyal hayatıyla ilgili pek çok alanda, o toplumun sahip olduğu ve uzun bir zaman dilimi içerisinde oluşmuş ve kabile ile sınırlı kültürel birikimin çoğunu eleştirmiş ve yeni evrensel bir boyuta taşımıştır. Kur’ân’ın eleştirdiği konuların başında, Cahiliyye toplumunun sahip olduğu, Allah’ın ulûhiyeti ve Ahiret başta olmak üzere, temel akîdevî anlayışlar ile sosyal hayatı düzenleyen diğer ahlâkî yaşantı biçimleri ve anlayışları gelmektedir.
Kur’ân’ın yaklaşık 23 yıllık bir süre zarfında oluşturmaya çalıştığı bu yeni bakış açısının gerçek başarısı, insan temelli ve reel günlük yaşantıya yakın oluşuyla ilişkilendirilebilir.
Kur’ân bunu yaparken, her şeyden önce söz konusu mesajları insanlara en müşahhas şekliyle sunmuş, âfâkilikten tamamen uzak, yalın bir dil kullanmış olmasının yanında, Hz. Peygamberi (s.a.v), ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını (r.a) birer numune olarak seçmiş ve bunlar üzerinden anlatımlarını gerçekleştirmiştir. Bu mesajlar daha sonra İslam Fıkıhçıları’nın hukûkî ilkeler çıkarmasında temel dayanak olmuştur.
Kur’ân’ın bu mesajları, bizlere örneklik teşkil etmesi bakımından, elbette en ince detaylarına kadar ele alınmayı hak edecek kadar önem arz etmektedir. Bu çalışma, Kur’ân ayetlerinden yola çıkarak söz konusu mesajları mümkün olduğu kadar ortaya koymayı hedeflemektedir.

 


Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlmiler Fakültesi DİKAB. Webmail:b.atsiz@alparslan.edu.tr

Yorumlar

Yazıya yorum yap

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish