Hakkında

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu

“İslâm ve Çocuk”

14 Aralık 2020 Pazartesi

ŞANLIURFA

 

İSLÂM VE ÇOCUK

Bir yetişkin olan Hz. Âdem ile başlatılan insanlık âleminde çocukların hep yer aldığı görülmektedir. Çocukların dünyaya gelmemesi durumunda, insan neslinin devam etmesi mümkün değildir. Bir toplumda çocukların olmasının ve bu çocukların iyi eğitilmesinin o toplumun geleceğinin inşa edilmesinde çok önemli ve etkin bir rolü olduğu vardır. Çocukların yetiştirilmesinde, kendilerine, ailelerine ve içinde yaşadıkları topluma yararlı hale getirilmesinde, her toplumun kendine has kültür ve değerlerinin çok önemli katkıları olduğu da inkâr edilemez. İçinde yaşadığımız toplumun kültür değerlerinin oluşmasında Kur’ân ve sahih Sünnet’i referans alan İslâm’ın belirgin bir etkisinden söz edilebilir. Kur’ân ve sahih Sünnet dikkatlice incelendiğinde, bu iki kaynakta çocuklara has özel hususlara yer verildiği, çocuklarla ilgili cahiliye adetlerinin katı tavırlarının ortadan kaldırıldığı, çocukların hayat haklarının güvence altına alındığı, bu amaçla anne rahmindeki çocukların öldürülmesine, kız çocuklarının diri diri gömülmesine engel olunduğu, çocukların mali haklarıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldığı, çocukların haklarının titizlikle korunduğu anlaşılır.

Kur’ân ve sahih Sünnet’in çocukların sadece hak ve hukuklarını konu edindiğini söyleyemeyiz.  İçinde çocukların yer aldığı Kur’ân kıssalarında çocukların eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile ilgili örnek alınacak birçok hususun olduğu da bir gerçektir. Kur’ân ve sahih Sünnet anne-babanın çocuk sevgisinin nasıl olması, çocuklara ahlaki ilkelerin nasıl öğretilmesi gerektiği vb. önemli meseleleri anlaşılır bir şekilde bildirmektedir. Kur’ân genel prensipleri bildirirken sahih Sünnet de bu prensiplerin pratik hayata yansımalarını Hz. Muhammed’in örnekliğinde takdim etmektedir.

Kitle iletişim araçlarının, pozitivist eğitimin ve sokakların kıskacında büyüyen, anne-babaları tarafından gerekli ilgiliyi çoğunlukla görmeyen çocuklarımızın yetiştirilmesinde şüphesiz Kur’ân ahlakının en güzel örneğini yaşantısıyla gösteren Hz. Muhammed’in bu güzel örnekliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu apaçık ortadadır. Bu yüzden bütün bu hususlar, Kur’ân ve sahih Sünnet’te yer alan çocukların eğitilmeleriyle ilgili çeşitli konuların farklı yönleriyle ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bu bağlamda 2020 yılı Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” temasıyla 14 Aralık 2020 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Sempozyumun Amacı

Başlı başına bir dünya ve kişilik olan çocuklarla ilgili hususlarda, İslâmî ilimler sahasında birçok uzmanlık alanına başvurma ihtiyacı hâsıl olmaktadır. İslâm dininin inşa ettiği medeni bir toplum içerisinde çocuklarla ilgili bazı mevzuların bir başlık altında toplanması, bunun da kendi sahalarında uzman akademisyenler tarafından yapılması önem arz etmektedir. Bu sebeple çocukların hayat haklarından mali haklarına, eğitiminden onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair birçok konunun ilim ehli tarafından etraflıca ele alınması gerekmektedir. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bu yıl 14.’sünü düzenleyeceğimiz Mevlid-i Nebî Sempozyumu’nda ana temanın “İslâm ve Çocuk” olması böyle bir amacı taşımaktadır. Konuyla ilgili olan akademisyenlerin bu başlık altındaki önemli mevzuları ele alarak araştırma yapmalarının, bildiri hazırlamalarının İslâm’ın çocuklara verdiği önemin ortaya çıkmasına çok önemli katlılar sağlayacağını ümit etmekteyiz.  Bu amaçla İslâm ve Çocuk konusunda çalışmaları olan veya yeni çalışma yapacak akademisyenleri bu sempozyuma katılmaya davet ediyoruz.

Konu Başlıkları

 

Kur’ân ve Sünnette Çocuğun Yeri

 1. Kur’ân ve Çocuk
 2. Sünnet-i Seniyye’de Çocuk
 3. Asr-ı Saâdet’te Çocuk
 4. Hz. Peygamber’in Çocuklarla İletişimi
 5. Ehl-i Beytin Hayatında Çocukların Yeri
 6. Hz. Peygamber ve Yetimler
 7. Allah Resûlü’nün Himaye Ettiği Çocuklar
 8. Çocuk Sahâbîlerin Sünnetin Kayda Geçirilmesindeki Yeri
 9. Sünnettin Kız Çocuklarına Bakışı
 1. Üç Semavi Dinde Çocuk Anlayışı

 

Çocuklarda Din Eğitimi

 1. Çocuklara Allah İnancının Öğretilmesi
 2. Çocuklarda İslâmi Kimlik İnşası
 3. Çocukların Dini Eğitiminde Yöntem
 4. Gelişim Evrelerine Göre Çocuklarda Din Eğitimi
 5. Çocukların İbadet Hayatına Alıştırılması
 6. Çocuk ve Cami
 7. Çocuklarda Helal-Haram Bilincinin Oluşturulması
 8. Çocuğun Düşünce ve Hayal Dünyasında Siyer’in Yeri
 9. İman Esaslarının Çocuklara Anlatılmasında Üslup ve Yöntem
 10. Ailede Çocuk Eğitimi
 11. Rol Model Olarak Anne-Baba

İslâm Hukukunda Çocuk

 1. İslâm’da Çocuk Hakları
 2. Ebeveynin Çocuklara Karşı Sorumlulukları ve Sınırlılıkları
 3. İslâm Hukukunda Kimsesiz Çocuklar
 4. İslâm Hukukunda Velayet ve Evlat Edinme
 5. İslâm Miras Hukukunda Çocuklar
 6. Çocuklarda Eda ve Ceza Ehliyeti

 

Sosyal Hayat ve Çocuk

 1. Sosyal Medya ve Çocuk
 2. Çocukların Ahlaki Gelişiminde Subliminal Mesajlar
 3. Çocukların Sosyalleşmesinde Dini Sembollerin Yeri
 4. Sokak Çocuklarının Islahında Dinin Rolü
 5. Çocuklarla İletişimde Dini Referansların Önemi
 6. Çocukları Zararlı Alışkanlıklardan Korumada Dinin Rolü
 7. Çocukların Din Eğitiminde Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı

 

Çocuk ve Sanat

 1. Geleneksel İslâm Sanatları ve Çocuk
 2. Çocuk ve Edebiyat
 3. Dini Musikinin Çocuk Eğitimindeki Yeri ve Önemi
 4. İslâm Mimarisinde Çocukların Yeri

 

Sempozyum Onursal Başkanları

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Harran Üniversitesi Rektörü

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Celil ABUZAR

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Abdullah YILDIZ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Abdulvahab YILDIZ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Abdurrezzak MERZUK

(Mağrib/Marakiş, Camiatu’l-Kadi Iyaz)

Prof. Dr. Âdem APAK

(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Atilla YARGICI

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kasım ŞULUL

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Muhammed eş-ŞATÎ

(Lübnan/Beyrut, Kulliyetu’d-Da’veti’l-Camiîyye li’d-Dirasati’l-İslamiyye)

Prof. Dr. Memun Furaiz CERRAR

(Ürdün/Amman, Camiatü’l-Ulûmi’t-Tatbikiyye)

Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Selahattin ARKADAN

(Kuveyt, Haliç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

(Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ali TENİK

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Daham İbrahim el-Hesneyanî

(Irak/Musul, el-Camiatu’l-Hurra)

Doç. Dr. Gül GÜLER

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ömer SABUNCU

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi))

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZDEMİR

(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

Sekretarya:

Arş. Gör. Abdulbaki ÇİFTÇİ

05534475352

Arş. Gör. Selim YILMAZ

05414985474

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Celil ABUZAR (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Atilla YARGICI

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK

Doç. Dr. Ömer SABUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

Arş. Gör. Abdulbaki ÇİFTÇİ

Arş. Gör. Selim YILMAZ

 

Katılım Şartları
 • Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 • Tebliğler başka bir sempozyuma gönderilmemiş olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail ile gönderilmelidir.
 • Tebliğ metinleri 3500 ile 4000 kelime arasında olmalıdır.
 • Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır. Bu husus göz önünde bulundurularak tebliğ sunumuna hazırlanılmalıdır.

Açıklamalar

 • Sempozyum online ortamda yapılacaktır.
 • Bildiriler doçentlik ve profesörlük başvurusunda kullanılabilecek şekilde uluslararası niteliktedir.
 • Sempozyum tebliğleri e-kitap olarak fakülte web sayfamızda yayımlanacaktır.
 • İstekli olan tebliğcilerin hakem onayından geçen tebliğleri uluslararası kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Söz konusu kitabın basım giderleri yazarlardan talep edilecektir.

 

Yazım Kuralları
 1. Yazıların bütün hukukî sorumluluğu müelliflerine aittir.
 2. Metinde ‘Giriş’ ve ‘Sonuç’ kısmı olmalıdır.
 3. Metinde ‘Özet’ yer almayacaktır.
 4. Müellif isminden sonra * dipnotu konularak aşağıda unvan ve kurum ismi yazılmalıdır. (e-posta yazımı serbesttir)
 5. Bütünlük açısından dipnot ve kaynakçada İSNAD atıf sistemi 2. Versiyonu kullanılacaktır. (Sayfa Altı Dipnotlu) https://www.isnadsistemi.org/
 6. İslâm, âyet, Kur’ân-ı Kerîm (tek başına yazıldığında Kur’ân), nispet (î)leri gibi basit traskripsiyon uygulanmalıdır.
 7. İsim, eser, kelime ve kavramların yazımında DİA https://islamansiklopedisi.org.tr/ ve TDK https://sozluk.gov.tr/ kullanılmalıdır.
 8. Metinlerde sadece âyet mealleri italik olarak kaydedilmeli başka hiçbir metin italik olarak kaydedilmemelidir. Âyet gösterimi (el-Enfâl 8/2) şeklinde olmalı ve âyetin hemen sonunda parantez içerisinde verilmelidir.
 9. Metin içinde başlıklar elle oluşturulmalıdır. Metinler peş peşe dizildiğinde otomatik numaralandırmada bir önceki yazıdan devam etme gibi bir durumla karşılaşılabilmektedir.

1.1.

1.2.

1.2.1.

 1. Paragraflar arasında ve metin içi başlıklardan önce ve sonra boş satır eklenmemelidir. Satır, başlık ve paragraf boşlukları otomatik olarak verilecektir.
 2. Bölüm adı büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Metin içi başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 4. Metin içinde ve kaynakçada koyu/bold karakter kullanılmamalıdır.
 5. Metinlerdeki atıf ve kaynakça bilgilerinin Zotero programı kullanılarak verilmesi tercih edilir, mecburi değildir. Zotero programına da bilgilerin doğru (İsnad atıf sistemine uygun ve yerli yerince yazılması önem arz etmektedir.)
 6. Her bölüm 3500-4000 kelime aralığında olmalıdır.
 7. Metinler editöre gönderilmeden önce tanıdık bir akademisyene gönderilip değerlendirilmesi editörün işini kolaylaştırılacaktır.

Sempozyum Dili

Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.

 

Sempozyum Takvimi

Sempozyumun Duyurulması: 26 Ekim Pazartesi 2020

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 20 Kasım Cuma 2020
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi: 04 Aralık Cuma 2020
Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 2020

Sempozyum Programının İlanı: 11 Aralık Cuma 2020

Sempozyum Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

Sempozyum Metinlerinin Yayımlanması: 30 Aralık 2020
Sempozyum Yeri: Şanlıurfa / Türkiye

İletişim Bilgileri

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Osmanbey Kampüsü Haliliye/Şanlıurfa

Web:  http://mevlidinebi.harran.edu.tr/

Web:   http://ilahiyat.harran.edu.tr/

Bildiriler için e-posta: mevlidinebisempozyumu@gmail.com

Arş. Gör. Abdulbaki ÇİFTÇİ

Tel: 0553 447 5352

Arş. Gör. Selim YILMAZ

Tel: 0541 498 5474

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish